Taxatie woningen

Specialistenwerk

Het opstellen van een accuraat taxatierapport is specialistenwerk. De waardebepaling van een Woning moet deugdelijk onderbouwd zijn. Dit vereist een zorgvuldige afweging van financieel-economische en technische aspecten enerzijds, en juridische elementen, wettelijke maatregelen en beperkende bepalingen anderzijds. Een taxatierapport is voor Dorrestijn Vastgoed méér dan een rapport met cijfers. Het gaat om een totaalvisie op het object.

Deze totaalvisie vindt u terug in de taxatierapporten van Dorrestijn Vastgoed B.V. Wij zijn lid van VBO Makelaars en gecertificeerd door het NRVT (Nederslands Register Vastgoed Taxateurs) als Woning en Bedrijfsmatig Taxateur. Daarnaast als Woning en Bedrijfsmakelaar ingeschreven in het Registers van de SCVM. 

Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlandse Woning Waarde Instituut, afgekort het NWWI. Het NWWI is een onafhangkelijke landelijke taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekverstrekkers en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen. Het NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde controleerbare taxatiemethode. 

Werkwijze

Op de afgesproken tijd komt Dirk Dorrestijn het pand taxeren. Op basis van verschillende factoren stelt Dirk Dorrestijn de waarde (vrije marktwaarde, executiewaarde of huurwaarde) van het pand vast. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met invloedfactoren. Zoals vraag en aanbod, inhoud en oppervlakte van de woning of bedrijfspand, perceeloppervlakte, stand en ligging, type onroerend goed en staat van onderhoud.

Een taxatierapport van Dorrestijn Vastgoed is dus maatwerk: precies toegesneden op zowel het object en de opdrachtgever als op het doel waarvoor het rapport nodig is.

Taxatierapporten zijn belangrijk in de volgende situaties:

  • koop of verkoop;
  • verkrijgen hypotheek
  • afwikkeling en verdeling boedels en erfenissen
  • bepalen van de herbouwwaarde voor de verzekering.

Gratis waardebepaling

U hebt (nog) geen taxatierapport nodig? Maar u wilt wel weten wat uw woning in de huidige markt kan opbrengen – voor het geval dàt? Dorrestijn Vastgoed komt graag bij u langs ! 

Info

Wilt u meer weten over het taxeren van uw pand? U kunt altijd bellen voor vrijblijvend advies. Mailen kan ook! info@dva-bv.nl

Deskundig

Betrouwbaar

Persoonlijk