Cookies en privacy

Gegevens

Dorrestijn Vastgoed
Holevoetplein 295 a Scherpenzeel
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65280857

Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer D. Dorrestijn.

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de websites: www.dva-bv.nl.nl
In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens

Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 1. Het eerste doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren. Ook moeten we van onze klanten persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de identificatieverplichtingen die voorvloeien uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
 2. Het tweede doel is dat we persoonsgegevens verwerken als we informatie ontvangen van een (potentiele) gegadigde of geïnteresseerde voor een woning of bedrijfspand. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst dan wel gerechtvaardigd belang.
 3. Het derde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.
 4. Het vierde doel is dat we persoonsgegevens verwerken van de wederpartij van onze klant, dus de koper/huurder of juist verkoper/verhuurder van onroerend goed waarbij wij als makelaar betrokken zijn.

Welke persoonsgegevens?
De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:

 • naam, adres, woonplaats, land
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • geboortedatum
 • overeenkomst met klant
 • correspondentie met onze (potentiële) klanten en met hun (potentiele) wederpartij
 • kadastrale gegevens van het object
 • overige documenten, zoals foto’s, brochure en specificaties/eigenschappen van onroerend goed
 • KvK-nummer (voor zover van toepassing)
 • kopie ID-bewijs van onze klant en bij het sluiten van een koopovereenkomst ook van de wederpartij.
 • financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

Verstrekking aan derden.
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden:

 • Contactgegevens van onze klant worden aan de betreffende wederpartij verstrekt en omgekeerd.
 • Koopovereenkomst en ID-bewijzen van klant en wederpartij worden naar de notaris verzonden.
 • Contactgegevens klant worden incidenteel (indien dat nodig is) naar een andere taxateur verzonden.

Hosting en dienstverleners.
Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties.


Termijnen.
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Verkoopdossiers of verhuurdossier (die in de regel bestaan uit e-mailberichten, foto’s, aantekeningen, brochure, documenten) bewaren we gedurende 5 jaar na de passeerdatum respectievelijk na de beëindiging van de huurrelatie.
 • Kopie ID-bewijs van onze klant bewaren we tot 5 jaar na de betreffende transactie.
 • Kopie-ID van de wederpartij van onze klant worden na de passeerdatum verwijderd.
 • Overeenkomsten en notariële aktes bewaren we gedurende 20 jaar.
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
 • Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

Van wie krijgen wij persoonsgegevens.
Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, het kadaster en de (potentiele) wederpartijen van onze klanten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.

 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Deskundig

Betrouwbaar

Persoonlijk