Taxatie herbouwwaarde

Taxatie herbouwwaarde t.b.v. Vereniging van Eigenaren

Dorrestijn Vastgoed is ook gespecialiseerd in het taxeren van appartementen en gebouwencomplexen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Volgens de nieuwe wetgeving is het namelijk verplicht om gebouwen iedere 5 à 6 jaar te taxeren voor herbouwwaarde. Zo moet worden verzekerd dat eigenaren hun gebouwen ‘onderverzekeren’. Bij een dergelijke taxatie wordt rekening gehouden met milieubelastende bouwmaterialen, zoals asbest.

Het taxatierapport is zo’n 5 à 6 jaar geldig en houdt rekening met een zogenaamde indexclausule. Dat betekent: jaarlijks wordt de verzekerde som aangepast op basis van herbouwkosten volgens een index die door het CBS wordt gehanteerd. Wij weten uit ervaring dat de indexatie van het CBS wel altijd redelijk voorzichtig wordt vastgesteld.

Referenties

Deskundig

Betrouwbaar

Persoonlijk