Vastgoed beheer bedrijven

Wilt u het onderhoud van uw onroerend goed uitbesteden aan een specialist? Ga dan eens met ons aan tafel zitten. Wij hebben ruime ervaring en zijn sinds jaar en dag actief in Midden Nederland op het gebied van beheer van onroerend goed en onderhoudsbewaking. Wij brengen de onderhoudsstaat van uw gebouwen in kaart en kunnen u periodiek adviseren over de noodzakelijke werkzaamheden en eventuele opvolging tot en met de oplevering van de werkzaamheden.

Externe beheerder

Dorrestijn Vastgoed verzorgt het beheer van vastgoed in opdracht van particuliere woningbezitters, verenigingen van eigenaren (VVE’s), en bedrijven. Onze dienstverlening heeft betrekking op woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimtes. Dit scheelt de eigenaren niet alleen veel tijd, door de ingebrachte expertise is het meestal ook kostenbesparend. Mede afhangkelijk van de soort vastgoed en de doelstellingen en wensen van de opdrachtgever kan een keuze gemaakt worden van onderstaande diensten:

Commercieel: Op basis van een analyse van de objectsituatie cq marktsituatie periodiek adviseren opdrachtgever omtrent het huurbeleid en verhuurmarketing. Het werven en selecteren van kandidaat- huurders. Het namens opdrachtgever voeren van onderhandelingen met kandidaat huurders bij het aangaan cq verlenging huuroveenkomst. Het opstellen van huurovereenkomsten en daarbij behorende bescheiden. Het ter beschikking stellen van het gehuurde aan huurder. Het adviseren en aanschrijven van huurders omtrent de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs. Het behartigen van de belangen van opdrachtgever in samenwerking met vereniging van huurders of winkeliers.

Technisch: De bewaking van de goede staat van onderhoud van het vastgoed en de daarvan deel uitmakende installaties. Uitbesteding, coordinatie, begeleiding en toezicht op de uitvoering van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden inclusief opstellen proces verbaal van oplevering. Afsluiten en bewaken van onderhoudsovereenkomsten. Het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen en periodiek bijstellen hiervan. Het behandelen van wensen en klachten van huurders. Uitvoeren van voor en eindinspecties bij mutaties huurders. 

Kortom Dorrestijn Vastgoed de toegevoegde waarde voor uw bedrijf of vastgoed. Nieuwsgierig geworden? bel of mail Dorrestijn Vastgoed. info@dva-bv.nl

Deskundig

Betrouwbaar

Persoonlijk