Technisch beheer

Als het gaat om het beheren van onroerend goed is het technische beheer het meest aansprekend. Het is voor iedere eigenaar van een bedrijfspand of appartement van het grootste belang dat het gebouw in goede staat is en blijft. Het onderhoud van het gebouw en de openbare ruimten zijn immers bepalend voor de uitstraling en de waarde van uw woning!

Dorrestijn Vastgoed is gespecialiseerd in bouwkunde zaken en installatietechniek en verzorgt voor diverse opdrachtgevers het technisch beheer. Door het opstellen van een goed onderhoudsplan en het permanent volgen van de staat van onderhoud, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

  • technische opname
  • opstellen en bewaken van de meerjarenonderhoudsbegroting
  • voorbereiding en directievoering
  • reparatieverzoeken en schademeldingen
  • contractbeheer
  • begeleiden van investeringen

Meerjarenonderhoudsbegroting

Samen met u stellen we de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid vast en vertalen dat in een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP). Hierin staat omschreven welk onderhoud in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en geeft uw VvE een goede indicatie van de daarmee gemoeide kosten. Door middel van een herinspectie (veelal eenmaal per drie jaar) stellen we vast of de MJOP nog actueel is en/of dient te worden aangepast.

Voorbereiding en toezicht (directievoering)

Het MJOP wordt door ons gedetailleerder uitgewerkt. Op basis van een inspectie controleren we wat er van het geplande onderhoud exact moet worden uitgevoerd. Wij maken een werkomschrijving of bestek en vragen meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan. Vervolgens verzorgen we de bewonerscommunicatie en we begeleiden en houden toezicht op de werkzaamheden. Verder controleren we het uitgevoerde werk alvorens dit aan u wordt opgeleverd.

Reparatieverzoeken en schademeldingen

Voor het aannemen en afhandelen van reparaties, schades en ander dagelijks onderhoud kunt u bij ons terecht. Wij geven geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud.

Contractbeheer

Wij ondersteunen u bij het aangaan of wijzigen van contracten met betrekking tot het beheer en onderhoud van uw gebouw en de installaties. Waar nodig geven wij u gevraagd en ongevraagd advies en selecteren wij leveranciers. Desgewenst kunnen wij ook een schoonmaakprogramma opstellen en de uitgevoerde werkzaamheden controleren.

Deskundig

Betrouwbaar

Persoonlijk