Meerjarenonderhoudsplan

MJOP 20-30 jaar

Behoed jezelf voor onverwachte onderhoudskosten, voorzie je woning, bedrijfspand of gebouwencomplex van een doordacht onderhoudsplan. Dorrestijn Vastgoed is hierin gespecialiseerd. Al jarenlang stelt Dorrestijn Vastgoed zogenoemde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op voor alle soorten gebouwen - parkeergarages, bedrijfspanden, commerciële ruimtes of zelfs monumenten. Dorrestijn Vastgoed biedt voor alle soorten gebouwen en op ieder moment van de dag bouwkundig advies. 

STAP 1: INVENTARISATIE

Welke gegevens zijn er voor handen? Welke technische installaties zijn reeds aanwezig in het complex? En welke bouwkundige onderdelen? Aan de hand van deze gegevens stellen we vast welke bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

STAP 2: TECHNISCHE INSPECTIE

Vervolgens komt Dorrestijn Vastgoed het desbetreffende gebouw inspecteren om de bouwkundige staat van het complex in kaart te brengen. Wij maken een conditiemeting van diverse bouwonderdelen, overzichtfoto’s en stellen vast welke gebreken het gebouw op dat moment heeft. Aan de hand van deze gegevens stellen we een advies op om de geconstateerde gebreken te verhelpen.

STAP 3: OPSTELLING VAN HET MJOP

De volgende stap is het opvragen van diverse offertes. De verzamelde gegevens worden uitgewerkt in een meerjarenonderhoudsbegroting van - in principe - 30 jaar. In deze meerjarenonderhoudsbegroting worden aanbevelingen gedaan en prioriteiten vastgesteld.

STAP 4: RAPPORTAGE

Het conceptplan wordt dan met de eigenaar van het gebouw besproken. Aan de hand van zijn of haar feedback wordt een definitieve rapportage opgesteld en verzonden.

STAP 5: UPDATES

Wij raden aan om het MJOP iedere 2 à 3 jaar te updaten. Indien gewenst kunnen de kosten van deze update alvast verwerkt worden in het door DVA aangeleverde MJOP.

Optioneel:

Dorrestijn Vastgoed helpt graag met de uitvoering van het MJOP. Denk hierbij aan: controle, advies met betrekking tot gedane offertes, aanbestedingen, de periodieke controle van werkzaamheden, het controleren van facturatie en assistentie bij de oplevering.

Conclusie

Bij elke MJOP wordt een kapitalisatie geleverd. Dit maakt het eenvoudig om het reservefonds te bepalen, en zo onverwachte kosten te vermijden.

Tip

De hierboven beschreven werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met een taxatierapport, conform artikel 7: 960 BW. Zo zorgt u ervoor dat uw complex of gebouw goed verzekerd is. 

 

Download hier het meerjarenonderhoudsplan. Kijk daarbij ook nog even op onze referentiepagina.

    

Referenties

Deskundig

Betrouwbaar

Persoonlijk