(Ver)huurbemiddeling

U wilt een woning of bedrijfspand verhuren? Dat is voor u geen dagelijks werk. Laat u daarom goed adviseren. Dorrestijn Vastgoed begeleidt u tijdens het gehele traject. Vanaf de start van de verhuur tot en met de huurovereenkomst en de oplevering. Dorrestijn selecteert een passende huurder en stelt de noodzakelijke contracten op. Maar niet voordat u uitgebreid bent geïnformeerd. Dit verzekert u niet alleen van een gedegen advies, Dorrestijn houdt ook continu de vinger aan de pols en bewaakt de transactie als ging het om eigen bezit ! Dorrestijn werkt met modelcontracten, goedgekeurd door de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) of de Raad Onroerende Zaken (ROZ).

Dorrestijn Vastgoed is ook het aangewezen adres als u uitziet naar een huurwoning of bedrijfspand. Samen met u zoekt Dorrestijn passend onderdak voor u of uw organisatie. Is dat eenmaal gevonden, dan verzorgt Dorrestijn de verdere afhandeling. Zoals het onderhandelen over het contract. Uiteraard gebeurt alles in samenspraak met u.

Wilt u meer weten over huren of verhuren? Bel voor vrijblijvend advies of stuur een e-mail! info@dva-bv.nl

Deskundig

Betrouwbaar

Persoonlijk